Temat uprowadzeń i porwań rodzicielskich to twardy orzech do zgryzienia. Granica między jednym i drugim jest bowiem dosyć cienka i ciężko jest je odróżnić, jeśli nie posiadamy zbyt dużej wiedzy z zakresu prawa. Istnieje również wiele sprzecznych stanowisk. Wyjaśnimy więc dzisiaj, czym są uprowadzenie i porwanie dziecka, czym się one różnią oraz jakie konsekwencje mogą spotkać osoby, które się ich dopuszczają.

Czym jest uprowadzenie dziecka przez rodzica?

Według polskiego prawa, uprowadzenie dziecka jest sytuacją, w której rodzic zatrzymuje, porywa, zabiera ze sobą, lub zmienia miejsce pobytu podopiecznego, wbrew woli drugiej osoby sprawującej nad nim opiekę. Jest to przestępstwo, a więc Policja lub prokuratura po otrzymaniu uzasadnionego zawiadomienia, mogą wszcząć postępowanie przeciw osobie, która się tego dopuściła. Temat nadużyć władzy rodzicielskiej jest bardzo rozbudowany, warto więc doczytać jak uprowadzenie dziecka szerzej omawia adwokatrodzinny.wroclaw.pl.

Czym jest porwanie dziecka?

Porwaniem nazywamy sytuację, w której jeden z rodziców bez zgody drugiego z nich, wywozi lub zatrzymuje dziecko na stałe. Następuje wówczas pozbawienie jednego z rodziców możliwości widywania się i utrzymywania kontaktu z potomkiem. Warunkiem niezbędnym, aby mówić o porwaniu, jest jednak fakt, że oboje rodziców ma równe prawa względem dziecka. Dopuszczenie się go, nie jest karalne.

Różnice między uprowadzeniem dziecka a porwaniem rodzicielskim

Największą i najistotniejszą różnicą, w świetle prawa, jest zakres władzy rodzicielskiej. Jeśli jeden z rodziców sprawuje pełną opiekę, a władza drugiego z rodziców jest ograniczona, wówczas mówimy o uprowadzeniu. Jeśli natomiast matka i ojciec dziecka mają równe prawa rodzicielskie, można mówić o porwaniu. Drugą kwestią są sankcje, jakie mogą być wystosowane względem popełniającego dany czyn. Uprowadzenie jest występkiem karalnym, za który grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Porwanie z kolei, nie jest przestępstwem.

Co robić w przypadku uprowadzenia lub porwania dziecka?

Zarówno uprowadzenie jak i porwanie jest przejawem nadużycia władzy rodzicielskiej. Nierzadko jest to dokonywane kosztem dziecka, dlatego należy zawsze w tej sytuacji podjąć odpowiednie działania. W przypadku uprowadzenia możemy fakt zajścia takiej sytuacji zgłosić na Policji lub złożyć do sądu wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka, odebranie go lub pozbawienie drugiego rodzica części, lub całości praw do opieki.

W przypadku natomiast, gdy doszło do porwania, należy w pierwszej kolejności podjąć próby kontaktu z opiekunem, który przebywa z dzieckiem. W razie niepowodzenia powinniśmy skontaktować się z rodziną i znajomymi, którzy mogliby wiedzieć coś na temat miejsca pobytu dziecka. Możemy również wnioskować w sądzie o ustalenie tego, gdzie przebywa dziecko, a także o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, jeśli podejrzewamy, że nadużycie odbywa się kosztem potomka. Jeśli mamy przypuszczenia, że zdrowie lub życie osoby porwanej jest zagrożone, powinniśmy zgłosić ten fakt na Policję.

Czynniki zwiększające ryzyko uprowadzenia lub porwania dziecka

Do uprowadzenia lub porwania dziecka dochodzi najczęściej wówczas, gdy rodzice mają ze sobą konflikt. Nawet jeśli dwoje rodziców z jakichś powodów nie dogaduje się dobrze, muszą oni mieć na uwadze dobro dziecka. Niekiedy do takich sytuacji dochodzi przez przypadek. Rodzic może ze względu na nieporozumienie, niejasny komunikat ze strony drugiego z opiekunów, zabrać dziecko, nie mając wcale złych zamiarów. Rodzic może również dopuścić się uprowadzenia lub porwania, gdy jego władza zostaje bezprawnie ograniczana przez drugą z osób, sprawujących opiekę. Należy więc przestrzegać ustaleń dotyczących zakresu władzy rodzicielskiej i starać się ugodowo załatwiać wszelkie konflikty, nieporozumienia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here